II. Abdülhamit Kimdir ?-2023
 1. Anasayfa
 2. Biyografi

II. Abdülhamit Kimdir ?-2023

II. Abdülhamit Kimdir ?

0

II. Abdülhamit Kimdir ?

II. Abdülhamit Kimdir ?, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. Padişahı olan 2. Abdülhamit, 1876-1909 yılları arasında tahtta kalmıştır. 33 yıllık saltanatı boyunca, Osmanlı İmparatorluğu’nda birçok önemli değişiklik yaşanmıştır. Bu makalede, 2. Abdülhamit’in hayatı, saltanatı ve etkileri hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Çocukluk ve Eğitim

 • Abdülhamit, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.
 • Babası Sultan Abdülmecid, annesi ise Bidar Kadınefendi’dir.
 • Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu’nun en iyi eğitim veren okulu olan Mekteb-i Harbiye’de eğitim görmüştür.

Saltanatı

 • Abdülhamit, 31 Ağustos 1876’da tahta çıkmıştır.
 • Saltanatı boyunca, birçok reform gerçekleştirmiştir. Bunların en önemlileri arasında, yeni yasaların çıkarılması, modern bir ordu ve eğitim sisteminin oluşturulması sayılabilir.
 • 93 Harbi, Balkan Savaşları ve Trablusgarp Savaşı gibi çatışmalar yaşanmıştır.
 • Abdülhamit, 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesi sonucu tahttan indirilmiştir.

Politikaları

İstibdat Dönemi

 • Abdülhamit’in ilk yıllarında, “İstibdat Dönemi” olarak adlandırılan bir dönem yaşanmıştır.
 • Bu dönemde, halkın hakları kısıtlanmış, muhalefet baskı altına alınmış ve yargı sistemi etkisiz hale getirilmiştir.

Yenilikler

 • İttihat ve Terakki Hareketi, Abdülhamit’in son yıllarında yükselen bir harekettir.
 • Bu hareket, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşmesi için çaba sarf etmiştir.
 • İttihat ve Terakki Hareketi, 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesine öncülük etmiştir.
II. Abdülhamit Kimdir ?

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları ,Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme çalışmaları açısından önemli bir dönemdir. İmparatorluğun birçok alanda geri kaldığı görülüyordu ve bu durumun değiştirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle, Abdülhamit döneminde bir dizi reform gerçekleştirilmiştir. İşte, Abdülhamit II dönemi islahatlarından bazıları:

Eğitimde Değişimler

II. Abdülhamit Kimdir ?, Abdülhamit döneminde eğitim sistemi değiştirilmiş ve modernleştirilmiştir. Yeni okullar açılmış, eğitim kalitesi artırılmış ve yabancı dil öğrenimi teşvik edilmiştir. Yurt dışına öğrenci gönderilerek Batı eğitim sistemleri ve bilimleri hakkında bilgi edinmeleri sağlanmıştır.

Ekonomik Reformlar

Abdülhamit dönemi ekonomik reformları, imparatorluğun ekonomik yapısını modernleştirmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla, yeni fabrikalar açılmış, madenler işletilmeye başlanmış ve ticaret teşvik edilmiştir. Ayrıca, imparatorluğun farklı bölgeleri arasındaki ticari ilişkiler güçlendirilmiştir.

Askeri Değişiklikler

Abdülhamit dönemi, Osmanlı ordusunun modernleşmesi açısından da önemlidir. Yeni silahlar ve teknolojiler kullanılmaya başlanmış, askeri eğitim veren okullar açılmış ve askerlerin eğitimi iyileştirilmiştir.

Yerel Yönetim Reformları

II. Abdülhamit Kimdir ?, Abdülhamit dönemi, yerel yönetim sisteminin modernleştirilmesi açısından da önemlidir. Bu amaçla, vilayet sistemi yeniden düzenlenmiş, belediyeler oluşturuyordu.

Sonuç :

II. Abdülhamit Kimdir ?, II. Abdülhamit dönemi, tarihin birçok açıdan ilginç ve önemli olaylarının yaşandığı bir dönemdir. İç ve dış siyasi olaylar, devletin modernleşme ve batılılaşma çabaları, toplumsal ve ekonomik değişimler, kültürel ve sanatsal gelişmeler gibi birçok farklı konuda önemli gelişmeler yaşanmıştır.

İslahatların döneminin önemli bir bölümünü kapsayan bu yazımızda, 2. Abdülhamit’in reform çalışmalarına ve bu çalışmaların Türkiye’nin modernleşme sürecine etkilerine değindik. Yapılan çalışmaların ve atılan adımların, zamanın koşulları içinde oldukça ileri ve yenilikçi olduğu, ancak yine de yeterli olmadığı açıktır.

Günümüzde de hala tartışılan ve değerlendirilen 2. Abdülhamit dönemi ve islâ

hatlar, Türkiye’nin tarihî sürecindeki yerini korumaktadır. Bu nedenle, bu konunun daha derinlemesine araştırılması ve anlaşılması, Türkiye’nin geçmişini ve geleceğini anlamak için son derece önemlidir.

II. Abdülhamit Kimdir ?

Sıkça Sorulan Sorular

1- II. . Abdülhamit döneminde Türkiye’nin modernleşme sürecinde hangi gelişmeler yaşandı?

II. Abdülhamit döneminde Türkiye’nin modernleşme sürecinde, eğitim, sağlık, adalet, ekonomi, sanayi, tarım, ulaşım, bankacılık, basın gibi birçok alanda yenilikler ve gelişmeler yaşandı.

2- II. Abdülhamit’in en önemli icraatları nelerdir?

II. Abdülhamit döneminde gerçekleştirilen en önemli icraatlar arasında, telegraf ve demiryolu hatlarının inşası, Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) kurulması ve İstanbul Boğazı’nın elektrikle aydınlatılması yer almaktadır.

3- Islahatların amacı nedir?

 • Islahatların amacı, Osmanlı Devleti’nin batılı devletlerle eşit koşullarda rekabet edebilecek bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve modernleşmesini hızlandırmaktı.

4- Islahatlar hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?

 • Islahatlar, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar süren döneminde gerçekleştirilmiştir.

5-İslahatlar hangi alanlarda yapılmıştır?

 • Islahatlar ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri alanlarda yapılmıştır. Özellikle modern bir ordu oluşturma, demiryolu ve telegraf hatlarının inşası, eğitim sisteminin modernleştirilmesi gibi konularda çalışmalar yapılmıştır.

6-Islahatların etkileri günümüzde de hissediliyor mu?

 • Evet, Islahatların etkileri günümüzde de hala hissedilmektedir. Özellikle modern Türkiye’nin oluşum sürecinde, Osmanlı Devleti’nin bu dönemde gerçekleştirdiği çalışmaların etkileri görülmektedir.

II. Abdülhamit Kimdir ?

Paylaş
İlginizi Çekebilir
İbni Haldun Kimdir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir