Temettü Gelir Vergisi Nedir?-2023
 1. Anasayfa
 2. Ekonomi

Temettü Gelir Vergisi Nedir?-2023

Temettü Gelir Vergisi Nedir?

0

Temettü Gelir Vergisi Nedir?

Temettü Gelir Vergisi Nedir?, Gelir vergisi, ülkemizde vergi sisteminin temelini oluşturan vergi türlerinden biridir. Gelir vergisi, kazanç elde eden kişilerin elde ettikleri gelirin bir bölümünü devlete ödemeleri gereken bir vergidir. Bu vergi türü, Türkiye’de 1934 yılından bu yana uygulanmaktadır. Ancak, son zamanlarda temettü gelir vergisi konusu gündemde yerini almıştır.

Bu yazıda, temettü gelir vergisi hakkında detaylı bilgi verilecek ve konunun tüm yönleriyle ele alınacaktır.

1. Temettü Nedir?

Temettü Nedir?, Temettü, bir şirketin karının ortaklarına dağıtılan kısmıdır. Şirketler, karlarının bir kısmını genellikle hissedarlarına nakit para olarak ödeme yaparak veya hisse senedi olarak dağıtırlar. Temettü ödemeleri, bir şirketin karının ortaklarına paylaştırılmasıdır.

2. Temettü Gelir Vergisi Nedir?

Temettü Gelir Vergisi Nedir?, Temettü gelir vergisi, şirketlerin dağıttıkları temettüleri alan hissedarların elde ettikleri gelir üzerinden ödedikleri bir vergidir. Temettü gelir vergisi, gelir vergisi kanunu kapsamında değerlendirilir.

3. Temettü Gelir Vergisi Kimleri Kapsar?

Temettü Gelir Vergisi Nedir?, Temettü gelir vergisi, şirketlerin temettü ödemelerini alan tüm hissedarları kapsar. Bu vergi türü, bireysel yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar, yabancı yatırımcılar ve şirketler gibi tüm hissedarlar için geçerlidir.

4. Temettü Gelir Vergisi Oranları ?

Temettü gelir vergisi oranı, 2022 yılı için %15 olarak belirlenmiştir. Ancak bu oran, gelir dilimlerine göre farklılık gösterir. Örneğin, 2022 yılında 85.000 TL’ye kadar olan temettülerden %0, %85.000 TL – 300.000 TL arasındaki temettülerden %15 ve 300.000 TL üzerindeki temettülerden %20 oranında vergi alınır.

5. Temettü Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır ?

Temettü Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır ?, Temettü gelir vergisi hesaplaması oldukça basittir. Vergi hesaplama işlemi, herhangi bir gelirin vergiye tabi olup olmadığını belirlemek için kullanılan formüllerle benzerlik gösterir.

Temettü gelir vergisi hesaplama formülü şu şekildedir:

Temettü Gelir Vergisi = Toplam Temettü Geliri x Vergi Oranı

Burada “Toplam Temettü Geliri”, yıl içinde elde edilen toplam temettü gelirini ifade eder. “Vergi Oranı” ise, her yıl yenilenen gelir vergisi kanununa göre belirlenir.

Gelir vergisi oranları yıllar itibariyle farklılık gösterse de, 2021 yılı itibariyle temettü gelirleri için uygulanan vergi oranı %15’tir.

Örneğin, bir yatırımcı 2021 yılında 10.000 TL temettü geliri elde ettiyse, hesaplaması şu şekilde olacaktır:

Temettü Gelir Vergisi = 10.000 TL x %15 = 1.500 TL

Yatırımcının elde ettiği temettü geliri için ödemesi gereken vergi tutarı 1.500 TL olacaktır.

4.Temettü Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Temettü gelir vergisi, hisse senedinin sahibi olan kişiye kar payı olarak ödendiğinde ödenir. Vergi, hisse senedinin sahibine değil, şirkete ödenir ve şirket vergi borcunu ödemekle yükümlüdür.

5. Temettü Gelir Vergisinden Nasıl Muaf Olunur?

Temettü Gelir Vergisinden Nasıl Muaf Olunur?, Türkiye’de temettü gelir vergisinden bazı durumlarda muafiyet sağlanabilir. Bu durumlar şunlardır:

 • Hisse senedinin elde tutulma süresi: Hisse senedi, elde tutulma süresine göre vergi muafiyeti kazanabilir. Türkiye’de 2 yıl veya daha uzun bir süreyle elde tutulan hisse senetleri, kar payları üzerinden vergi muafiyeti kazanabilir.
 • Hisse senedinin alım tarihi: Hisse senetleri, alım tarihinden önceki yıllarda elde tutulmuşsa ve bu hisse senetlerinin alım tarihi, söz konusu yılın ilk üç ayından önce ise, temettü gelir vergisinden muaf tutulabilir.
 • Hisse senedi bedelinin ödenmesi: Hisse senedi bedelinin, şirket tarafından nakit veya gayrimenkul olarak ödenmesi durumunda, hisse senedi sahibi, elde ettiği kar payından vergi muafiyeti kazanabilir.
 • İndirimli vergi oranı: Türkiye’de bazı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kar payları, vergi indirimleri kapsamına alınabilir. Bu durumda, vergi oranı daha düşük olabilir.
Temettü Gelir Vergisi Nedir?

Temettü Gelir Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir?

Temettü Gelir Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir?, Temettü gelir vergisi beyannamesi, her yıl Mart ayının sonuna kadar verilmesi gereken beyannameler arasındadır. Beyannamenin verilmesi için, öncelikle mükelleflerin gelir vergisi mükellefi olması gerekmektedir.

Temettü gelir vergisi beyannamesi vermek isteyen yatırımcılar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan “e-beyanname” hizmetinden yararlanabilirler. E-beyanname hizmeti üzerinden beyannameler kolayca doldurulabilir ve vergi ödemeleri yapılabilir.

Temettü Gelir Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Temettü Gelir Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur?, Temettü gelir vergisi beyannamesi, temettüden elde edilen gelirin beyan edildiği bir vergi beyannamesidir. Bu beyanname, vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Bu makalede, temettü gelir vergisi beyannamesi nasıl doldurulur hakkında bilgi vereceğiz.

Temettü gelir vergisi beyannamesi, genellikle internet vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden doldurulur. Ayrıca, vergi dairesine giderek de beyanname doldurulabilir. Beyanname, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Hesap Dönemi Bilgileri

 • Hesap dönemi başlangıç ve bitiş tarihi
 • Vergi dairesi ve sicil numarası

Beyan Edilen Gelir Bilgileri

 • Temettü gelirleri
 • Gelir vergisi matrahı
 • Gelir vergisi tutarı
 • Damga vergisi tutarı

Beyanname Ekinde Verilecek Belgeler

 • Şirketten alınan temettü tutarını gösteren belge
 • Beyan edilen gelirin hesaplandığı belgesi
Temettü Gelir Vergisi Nedir?

İşlem Adımları

Adım 1: Beyanname Formu İndirme

İlk adım olarak, temettü gelir vergisi beyannamesi formunu indirmeniz gerekiyor. Bu formu, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesinde bulabilirsiniz. Formun doğru sürümünü indirdiğinizden emin olun.

Adım 2: Kişisel Bilgilerin Girilmesi

Formu açtıktan sonra, kişisel bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız gibi bilgileri girmelisiniz.

Adım 3: Gelir Bilgilerinin Girilmesi

Beyanname formunda, elde ettiğiniz gelirlerin detaylı bir listesini oluşturmanız gerekiyor. Bu gelirler, temettüler, hisse senedi alım-satım kazançları, diğer menkul kıymet kazançları, kira gelirleri gibi farklı kaynaklardan elde ettiğiniz tüm gelirler olabilir. Bu gelirlerin her biri için ayrı ayrı form doldurmanız gerekebilir.

Adım 4: Giderlerin Girilmesi

Elde ettiğiniz gelirlerin yanı sıra, vergilendirilebilir gelirlerinizi belirlemek için yapmış olduğunuz giderlerinizi de beyannamenize eklemeniz gerekiyor. Bu giderler, örneğin eğitim giderleri, sağlık giderleri, mesleki faaliyet giderleri gibi olabilir.

Adım 5: Vergi Matrahının Hesaplanması

Beyanname formunu doldurduktan sonra, vergi matrahınızı hesaplamalısınız. Bu, elde ettiğiniz gelirlerden giderlerinizi çıkardıktan sonra kalan net gelirinizdir. Vergi matrahınız üzerinden belirli bir oranda vergi ödemeniz gerekecek.

Adım 6: Beyannamenin Onaylanması ve Gönderilmesi

Formu tamamladıktan sonra, beyannamenizi onaylayabilirsiniz. Ardından, beyannamenizi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden elektronik olarak gönderebilirsiniz. Beyannamenizi gönderdikten sonra, vergi ödeme tarihlerini takip etmelisiniz.

Temettü Gelir Vergisi Nedir?

Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir