Türk Tarih Kurumu 2023
  1. Anasayfa
  2. Tarih

Türk Tarih Kurumu 2023

0

Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Kuruldu?

Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Kuruldu? , Türk Tarih Kurumu, 15 Temmuz 1931’de modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkardığı bir kararname ile kurulmuştur. Dernek, Türkiye’de tarihi araştırma ve eğitimi teşvik etmeyi ve ülkenin kültürel mirasını korumayı amaçlıyordu. Başlangıçta tanınmış bir tarihçi ve yazar olan İbrahim Hakkı Konyalı tarafından yönetildi.

Dernek ilk yıllarında Osmanlı tarihi ile ilgili tarihi belge ve kitapları toplama ve yayınlama işine ağırlık verdi. Ayrıca tarihi ilgi çeşitli konularda konferanslar, seminerler ve sergiler düzenledi. Zamanla, arkeoloji ve etnografya gibi diğer alanlardaki araştırmaları da içerecek şekilde kapsamını genişletti.

Bugün Türk Tarih Kurumu, Türkiye’de tarih araştırmaları konusunda en saygın kurumlardan biridir. Türk tarihi ve kültürünün çeşitli yönleriyle ilgili çok sayıda kitap ve makale yayınladı. Dernek ayrıca, dünyanın dört bir yanından araştırmacıların kullanımına sunulan geniş bir tarihsel belge ve eser arşivine sahiptir.

Türk Tarih Kurumu ne zaman kim tarafından hangi amaçla kurulmuştur?

Türk Tarih Kurumu ne zaman kim tarafından hangi amaçla kurulmuştur? , Türk Tarih Kurumu (Türk Tarih Kurumu), modern Türkiye’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimiyle 15 Mayıs 1931’de kuruldu. Öncelikli amacı, ülkenin tarihini, kültürünü ve mirasını keşfetmeye ve korumaya yönelik araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmaktı. Kurum, ülkenin geçmişteki başarılarıyla gurur duymayı teşvik ederek Türkiye’nin ulusal kimliğinin şekillenmesinde hayati bir rol oynamıştır.

Türk Tarih Kurumu’nun önemli başarılarından biri de yayım çalışmalarıdır. Kuruluşundan bu yana Türk tarihi ve kültürünün çeşitli yönleriyle ilgili 900’ün üzerinde kitap yayınladı. Bu yayınlar arkeoloji, sanat tarihi, edebiyat, dil bilimi, din, felsefe, siyaset, ekonomi gibi konuları kapsamaktadır. Dernek ayrıca dünyanın dört bir yanından tarihçileri Türk tarihi hakkındaki bilgilerini paylaşmak için bir araya getiren çok sayıda konferans ve sempozyum düzenlemiştir.

Sonuç olarak Türk Tarih Kurumu, 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’nin kültürel mirasını araştırma ve yayın faaliyetleriyle korumak amacıyla kurulmuştur. Zamanla, Türkiye’nin geçmiş başarılarını anlamak ve aynı zamanda vatandaşları arasında ulusal kimliği geliştirmek için önemli bir kurum haline geldi.

Türk Tarih Kurumu
Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu ne zaman kuruldu kim kurdu?

Türk Tarih Kurumu ne zaman kuruldu kim kurdu? , Türk Tarih Kurumu, 15 Nisan 1931’de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından kurulmuştur. Derneğin temel amacı, tarihöncesinden günümüze Türk tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak ve belgeler toplamaktı. Akademisyenler ve kamuoyu nezdinde Türk tarihinin objektif bir şekilde anlaşılmasını sağlamayı ve incelemeyi amaçlıyordu.

Modern Türkiye’nin kurucusu olan Atatürk, bu toplumun kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bir ulusun ancak geçmişi hakkında tam bilgi sahibi olduğunda ilerleyebileceğine inanıyordu. Ona göre tarihsel araştırma, milliyetçi şevk yerine bilimsel ilkelere dayanmalıdır. Atatürk, Türkiye’nin en önde gelen tarihçilerinden bazılarını bu derneğin üyeleri olarak atadı ve onlara tarih araştırmalarında akademik mükemmelliği teşvik etme görevi verdi.

Bugün Türkiye’nin çeşitli illerinde şubeleri bulunan Türk Tarih Kurumu, yayınları, konferansları, seminerleri ve diğer eğitim faaliyetleriyle Türkiye’nin zengin kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasında önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Arşivleri, dünya çapındaki araştırmacıların bilimsel amaçlarla erişebileceği, Türk tarihinin çeşitli yönlerini kapsayan milyonlarca el yazması içerir.

Ilk Türk Tarih Kurumu Başkanı Kimdir?

Ilk Türk Tarih Kurumu Başkanı Kimdir? , Türk Tarih Kurumu, Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’ün emriyle 12 Temmuz 1931’de kurulmuştur. Türkiye’nin tarihi mirasının araştırılmasına, korunmasına ve yayılmasına adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dernek, yayınları, konferansları ve diğer faaliyetleriyle Türk tarihi ve kültürüyle ilgili araştırmaların teşvik edilmesinde etkili olmuştur.

Türk Tarih Kurumu’nun şu anki Başkanı Profesör Refik Turan’dır. 2018 yılında üç yıllık bir süre için bu göreve seçildi. Turan, Osmanlı tarihinde uzmanlaşmış ve Türk tarihinin çeşitli yönleri üzerine çok sayıda kitap yazmış ünlü bir tarihçidir. Dernek, onun liderliğinde, Türkiye’nin zengin kültürel mirasına ilişkin araştırmaları teşvik etme misyonunu sürdürürken, dünyadaki diğer tarihi topluluklarla ortaklıklar kurarak küresel ölçekte erişimini genişletti.

Genel olarak, Türk Tarih Kurumu, Türkiye’nin kültürel mirasını hem yurt içinde hem de yurt dışında korumak ve tanıtmak için önemli bir kurum olmaya devam etmektedir. İnsanları Türkiye’nin geçmişi hakkında eğitmeye yönelik devam eden çabaları, gelecek nesillerin ülkelerinin çeşitli tarihini ve benzersiz kültürel kimliğini takdir etmeye devam etmesini sağlamak için hayati önem taşımaktadır.

Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amacı Nedir?

Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amacı Nedir? , Türk Tarih Kurumu, 29 Temmuz 1931’de Türk tarihini araştırmak, korumak ve tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Dernek, Türkiye ile ilgili tarihi bilgileri toplamaya ve yaymaya adanmış bir kurum kurma gereğini kabul eden bir grup önde gelen tarihçi ve entelektüel tarafından kuruldu.

Türk Tarih Kurumu’nun temel amaçlarından biri, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler de dahil olmak üzere Türk tarihinin tüm yönleriyle ilgili araştırmaları teşvik etmektir. Dernek, tarihçiler ve araştırmacılara fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve Türkiye’nin geçmişinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacak projelerde işbirliği yapabilecekleri bir platform sağlamayı amaçlıyor.

Dernek ayrıca, Türkiye’nin tarihi mirası hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek için de çalışmaktadır. Kitap yayınlamak, seminer ve konferanslar düzenlemek gibi çeşitli girişimler aracılığıyla insanları ülkelerinin zengin kültürel mirası hakkında eğitmeyi amaçlamaktadır. Genel olarak, Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amacı, Türkiye’nin tarihi kimliğinin gelecek nesiller için korunmasına yönelik hayati çalışmalarını sürdürdüğü için bugün de geçerliliğini koruyor.

Türk Tarih Kurumu Başkanları

Türk Tarih Kurumu Başkanları , Türk Tarih Kurumu, Türkiye’nin zengin tarihi mirasını korumak ve tanıtmak amacıyla 1931 yılında kurulmuştur. Dernek, kuruluşundan bu yana Türk tarihi, kültürü ve medeniyetinin çeşitli yönleriyle ilgili çalışmaların araştırılması, belgelenmesi ve yayınlanmasında önemli bir rol oynamıştır.

Yıllar içinde Türk Tarih Kurumu’nun başkanlığını pek çok seçkin akademisyen ve tarihçi yapmıştır. 1950’den 1965’e kadar bu görevi yürüten İbrahim Hakkı Konyalı, bu önemli isimlerden biridir. Görev süresi boyunca, derneğin araştırma ve erişim alanını genişletmeyi amaçlayan birçok önemli inisiyatifi yönetmiştir.

Türk Tarih Kurumu’nun bir diğer önemli başkanı da 2001’den 2012’ye kadar görev yapan İlber Ortaylı’dır. İlber Ortaylı’nın liderliğinde dernek, Osmanlı çalışmaları ve İslam sanatı tarihi ile ilgili birçok çığır açan projeye imza atmıştır. Bugün, bugünkü başkanı Refik Turan başkanlığındaki Türk Tarih Kurumu, Türkiye’nin geçmişi ve bugünü hakkında bilgi birikiminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Türk Dil Kurumu Ne zaman kuruldu?

Türk Dil Kurumu Ne zaman kuruldu? , Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun kuruluşu birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İkincisi 1932’de, ilki ise iki yıl sonra 1934’te kuruldu. Her iki kurumun da kuruluşu, Türkiye’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde geçirdiği modernleşme sürecinin bir parçasıydı.

Türk Dil Kurumu’nun amacı, yabancı kelimelerden alıntılar yaparak ve yerli köklere dayalı yeni kelimeler oluşturarak Türkçeyi standartlaştırmak ve basitleştirmekti. Bu çalışma, Türkiye’nin çeşitli lehçelerin konuşulduğu farklı bölgeleri arasında daha iyi iletişim kurmayı ve toplum genelinde okuryazarlığı kolaylaştırmayı amaçlıyordu.

Türk Tarih Kurumu ise tarihöncesinden günümüze kadar olan Türkiye tarihini araştırmayı ve belgelemeyi amaçlıyordu. Yayınları arasında arkeoloji, epigrafi, nümizmatik, etnografya ve diğer ilgili alanlar hakkında bilimsel makaleler yer alıyordu. Türk Dil Kurumu ile birlikte, zengin kültürel mirasına dayalı olarak Türkiye için çağdaş bir ulusal kimliğin şekillenmesine katkıda bulunmuştur.

İlgili Yazımız: Divan Edebiyatı Nedir?

Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir