Açık deniz sondaj teknolojisi nedir? Neden önemlidir?
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
Trendlerdeki Yazı

Açık deniz sondaj teknolojisi nedir? Neden önemlidir?

Ülkemizin son zamanlarda kalkınma hedeflerinden biri olan açık denizlerde petrol ve doğalgaz gibi değerli madenleri arama ve bulma çabasına yönelik kullanılan her türlü makine ve insan gücü olarak değerlendirilen açık deniz sondaj teknolojisi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için de çok revaçta olan bir yükseköğretim programıdır.

0

Çoğunlukla dünyanın güçlü devletlerinin kontrolü altında bulunan doğalgaz ve petrol gibi madenlere sahip olmak, günümüzde her zamankinden çok daha ehemmiyetli hale geldi. İşte bu nedenle Özellikle Karadeniz ve Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını sürdüren Türkiye’de açık deniz sondaj teknolojisi kavramı da merak edilen konular arasındaki yerini aldı.

Açık deniz sondaj teknolojisi nedir?

Açık denizlerde (Karadeniz ve Akdeniz gibi) doğalgaz ve petrol gibi madenlerin aranmasına yönelik her türlü teknolojiye, açık deniz sondaj teknolojisi ismi verilmektedir. Bu kavram dar anlamda her ne kadar sadece saydığımız değerli madenlerin çıkarılmasına yönelik gibi görünse de, geniş anlamda hazırlık aşaması, keşif aşaması ve güvenlik tedbirleri aşamasında kullanılan teknolojiler de açık deniz sondaj teknolojisi kavramı içerisine dahil edilebilir. Bazı üniversitelerin önlisans bölümlerinde yer verilen Sondaj Teknolojisi bölümlerinde okutulan dersler ve aktarılan bilgiler de geniş manada kullanılan tanımı desteklemektedir.

Açık deniz sondaj teknolojisi neden önemlidir?

TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)’nun 2020 yılında Karadeniz’de yürüttüğü arama faaliyetleri kapsamında yapılan 405 milyar metreküp hacmindeki doğalgaz keşfi ve 2021 yılında Amasra-1 kuyusunda yapılan 135 milyar metreküp hacmindeki doğalgaz keşfi ülkemizin kalkınması ve enerji de dışa bağımlılığın azaltılması açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda bulunan rezervlerin keşif bölgelerinden çıkartılıp, karaya getirilmesi aşamasına kadarki süreçte bir okadar değerli bir aşama halini aldı. İşte bu aşamada kullanılacak her türlü teknolojik makine ve yetişmiş insan gücü de, açık deniz sondaj teknolojisi kavramı kapsamında önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

Ülkemizin enerji ithalatı maliyetlerini düşürmenin yanında değerli madenlerin çıkarılmasında elde edilecek tecrübe ve yine bu alanda kullanılacak teknolojilerin gün geçtikçe gelişmesi, süreç sonunda ülkemizin kazanımları arasında yer alacaktır. Bu kazanımlarda bu alanda yetişmiş insan gücümüz için gelecekte önemli başarıların anahtarı niteliğindedir.

Türkiye’nin kullandığı sondaj gemilerinin isimleri nelerdir?

Türkiye’nin doğalgaz ve petrol aramalarında kullandığı sondaj gemileri şunlardır:

  1. Fatih: Karadeniz’de sondaj çalışmaları yürüten gemidir.
  2. Yavuz: Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri için satın alınmış gemidir.
  3. Abdülhamid Han: Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri için satın alınmış gemidir.
  4. Kanuni: Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri için satın alınmış gemidir.

Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir